Vraag subsidie aan


All Improv on Facebook


ANBI informatie

form-icon

Aanvraagformulier subsidie

Bedankt voor je interesse in All Improv. Het is heel belangrijk dat je de tijd neemt om het formulier goed te lezen. Daardoor bespaar je ons en jezelf een hoop tijd en is de kans groter dat je aanvraag er eentje is waar we graag “Ja en” tegen zeggen.

Als je vragen hebt, mail ons dan even op [email protected] of via het contactformulier. Alvast bedankt!

TWEE SOORTEN FINANCIELE ONDERSTEUNING

Je kunt een aanvraag doen voor een subsidie of een garantie. We hebben een voorkeur voor garanties. Sterker nog, we geven bijna alleen maar garanties.

 Garantie

Een garantie betekent dat we een bepaald bedrag garanderen zodat het financiële risico wordt verminderd.

Zaal- en studiohuur en vliegtickets voor buitenlandse docenten kunnen onder een garantie vallen. De begroting moet sluitend zijn. Als de opbrengsten tegenvallen, betalen we natuurlijk graag.

 Subsidie

Het tweede type ondersteuning is een subsidie. Dit is een vooraf vastgesteld geldbedrag dat we geven ter ondersteuning van je project. Wellicht is het simpelweg te duur om uit te voeren en zullen de opbrengsten niet opwegen tegen de kosten. We hebben deze in het verleden gegeven aan mensen die bewezen hebben gave projecten te kunnen organiseren om ze te helpen iets tot stand te laten komen wat zonder subsidie niet mogelijk zou zijn geweest.

Richtlijnen aanvraag

All improv zegt graag ja tegen projecten. Een link met Amsterdam is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor onze steun.

Een paar andere dingen die we graag zien in een project:

 • Het verbreedt het publiek van improv
 • Het verbetert de kwaliteit van improv
 • Het versterkt de improvgemeenschap in Amsterdam
 • We ondersteunen graag projecten die goede docenten naar Amsterdam halen
 • We houden van projecten die het bereik van improv vergroten
 • We hebben graag waar voor ons geld
 • Betaling vindt plaats na uitvoering van het project
 • Deelnemers van buiten Nederland moeten een lokale organisator vinden hier in Amsterdam

Richtlijnen aanvraag Jeugd (tot 18 jaar)

All Improv Jeugd is gericht op cultuurparticipatie van (voornamelijk) Amsterdamse jongeren voor wie de toegang tot sociaal-culturele activiteiten niet gemakkelijk of vanzelfsprekend is.

 • Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend via de website.
 • All Improv Jeugd verstrekt financiële steun aan stichtingen of verenigingen ter bevordering van de activiteiten met name voor de Amsterdamse jongeren op het gebied van kunst en cultuur. De focus ligt op het gebied van podiumkunsten, beeldende kunst en multimedia.
 • Elk gehonoreerd project zal worden bezocht door minstens 1 bestuurslid. Hiervan zal mondeling dan wel schriftelijk verslag worden gedaan.
 • All Improv Jeugd steunt projecten in de voorbereidende fase.
 • Exploitatie tekorten, salariskosten, kosten van levensonderhoud en kosten verbonden aan normale activiteiten van een organisatie zijn in principe van steun uitgesloten.
 • Verzoeken om ondersteuningen kunnen om budgettaire redenen worden afgewezen.
 • De betaling van toegezegde donaties of garanties kan worden gestaakt en uitgekeerde donaties kunnen worden teruggevorderd indien projecten niet of niet geheel worden uitgevoerd.
 • Een verzoek tot financiële steun dient minimaal twee maanden voor aanvang van het project door All Improv te zijn ontvangen via de website.
 • Een verzoek tot financiële steun dient te bestaan uit een inhoudelijke beschrijving van het project met daarin vermeld hoeveel bezoekers het project denkt te trekken die tot de doelgroep van All Improv Jeugd behoren en op welke manier dat gerealiseerd gaat worden alsmede een onderbouwende project begroting.
 • All Improv Jeugd zal zich voor maximaal drie jaar verbinden aan een project.
 • Het oordeel van het bestuur is bindend bij het al dan niet toekennen van financiële steun.
 • Deelnemers van buiten Nederland moeten een lokale organisator vinden hier in Amsterdam
[[[["field15","contains","Ja"]],[["show_fields","field14"]],"and"]]
1 Step 1
Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder